Rekisteröityneille asiakkaille 10% alennus kaikista normaalihintaisista tuotteista ja ilmaiset toimitukset yli 100€ tilauksille! (Muista rekisteröityä ennen tilauksen tekemistä!)

Tietosuojaseloste

1.Johdanto

Arrant-Light Oy (”Arrant-Light” tai ”yhtiö”) on sitoutunut toiminnassaan suojaamaan yksilöiden henkilötietoja ja yksityisyyttä. Päivittäisessä toiminnassa yhtiölle kertyy erilaisia henkilöön liittyviä tietoja, joiden suojaaminen on tärkeää paitsi henkilölle myös yhtiölle. Yhtiössä käsitellään henkilötietoja eri syistä, ja niiden käsittelyssä yhtiö on sitoutunut noudattamaan sekä Suomen lakien mukaisia tietosuojaa koskevia sääntöjä että EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita ja määräyksiä. Toiminnassa otetaan huomioon myös tietosuojaviranomaisten antamat ohjeet ja suositukset. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miksi Arrant-Light kerää henkilötietoja, ja miten voit olla yhteydessä meihin, jos sinulla on henkilötietoja tai niiden keräämistä koskevia kysymyksiä.

2. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Arrant-Light Oy (y-tunnus 0580543-0), Rajakivenkatu 8 20740 TURKU

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava

puhelin: +35822462300, sähköposti: admin@light.fi

4. Henkilötietojen kerääminen, käsittelyn tarkoitukset ja perusteet

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa tai häneen voidaan ottaa yhteyttä. Yhtiön toiminnassa henkilötietojen antaminen perustuu pääosin vapaaehtoisuuteen tai kanssasi tehtyyn sopimukseen. Jos päätät olla antamatta tietoja, yhtiö ei joko voi tarjota palveluja sinulle tai osa tarvitsemistasi palveluista jää saamatta.

Yhtiön rekistereihin henkilötiedot tulevat pääasiassa asiakkuuksien, työnantajan velvoitteiden ja yhteistyökumppanien kanssa toimimisen myötä. Lisäksi kun käytät yhtiön verkkosivustoja, sosiaalisen median kanavia tai otat meihin yhteyttä muilla tavoin, sinulta välittyy meille henkilötietoja, esimerkiksi nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Yhtiön kulunvalvonnan johdosta sinua koskevia henkilötietoja voi tallentua kun liikut yhtiön tiloissa tai piha-alueella. Joissain tapauksissa yhtiö voi saada henkilötietoja myös sinua lähellä olevilta henkilöiltä, esimerkiksi esimiehiltäsi tai kollegoiltasi. Riippuen kustakin henkilötietojen lähteestä, verkkosivustosta, sosiaalisen median kanavasta, palvelusta, sovelluksesta tai muusta käyttöyhteydestä, tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • tiedottaminen
 • asiakaspalvelun tuottaminen ja toiminnan kehittäminen
 • sopimus- ja viranomaisvelvoitteiden täyttäminen
 • tilastointi ja koulutus
 • yhtiön tilojen lukitusturvallisuuden ja alueiden valvonta
 • verkkosivuston kävijäliikenteen seuranta
 • verkkosivuston käyttökokemuksen kehittäminen

Yhtiön toiminnan puitteissa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn perusteina ovat ensisijaisesti suostumus ja yhtiön lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen, mutta myös asiakkaiden elintärkeiden etujen suojaaminen sekä yhtiön omat oikeutetut edut, joihin kuuluvat esimerkiksi tietojärjestelmien ja toimintaympäristön turvallisuuden varmistaminen, yhtiön hallinnon järjestäminen sekä tuotteiden ja palvelujen laadun kehittäminen sekä markkinointi.

5. Henkilötietoihin liittyvät oikeutesi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja yhtiön rekistereihin on tallennettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää käsittelyn rajoittamista mikäli koet, että yhtiöllä ei ole riittävää perustetta henkilötietojen käsittelyyn. Huomaathan kuitenkin, että oikeutta ei ole siltä osin kuin tietojen käsittely on välttämätöntä yhtiöstä koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Sinulla on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi sekä oikeus vaatia tietojesi poistamista yhtiön rekistereistä. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojesi käsittely ja säilyttäminen rekisterissä on välttämätöntä yhtiöstä koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Siirto-oikeus

Sinulla on määrätyissä tilanteissa oikeus saada toimittamasi tiedot itsellesi ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos olet sitä mieltä, että yhtiö ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli tietoja käsitellään ainoastaan suostumukseesi perustuen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 6 mukaisesti.

6. Yhteydenotot

Kaikki yhteydenotot ja oikeuksiasi koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisena tai sähköpostitse kohdassa 3 mainittuun osoitteeseen.

Yhtiö voi pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Yhtiö voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Yhtiö vastaa pyyntöihin yhden kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

7. Rekistereissä käsiteltävät henkilötiedot tai henkilötietojen ryhmät

Yhtiön rekistereihin voidaan tallentaa tietoja yhtiön ja sen alihankkijoiden henkilökunnasta, asiakkaiden, yritysten ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöistä sekä yhtiön verkkosivuston käyttäjistä. Kerättävät tiedot voivat riippua käytetystä viestintäkanavasta ja tekemistäsi valinnoista kuten yksityisyydensuojaa koskevista asetuksista sekä käytössäsi olevien sovelluksista ja niiden ominaisuuksista. Yhtiö voi kerätä ja käsitellä esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi ja titteli
 • Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot
 • Teknisen valvonnan perusteella tallentuvat tiedot
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

8. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Yhtiössä henkilötietoja käsittelevät henkilökuntaan kuuluvat myynnin ja markkinoinnin ammattihenkilöt siltä osin kuin kyse on asiakassuhteiden hoitamiseen liittyvistä tiedoista, ja muu hallinnon henkilökunta siltä osin kuin kysymys on työsuhteisiin, sopimuksiin ja maksuliikenteeseen liittyvistä tiedoista. Tietojen käsittelyyn osallistuvat vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin käsittely kulloinkin liittyy.

9. Evästeet

Arrant-Light käyttää verkkosivuillaan evästeitä (”cookie”). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle tai muulle päätelaitteelle, eivätkä ne vahingoita käyttäjän päätelaitetta.

Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin verkkosivujen toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

10. Henkilötietojen luovutukset ja siirto

Saatamme käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia tuotannon tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen.

Lisäksi meillä on käytössä MailChimp –palvelu uutiskirjeviestintään ja sähköpostilistan hallintaan. Tiedot sijaitsevat MailChimp-palvelimella, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhtiön alihankkijoille ja palveluntarjoajille, mutta vain siinä määrin, kuin ne osallistuvat yhtiön tuotanto- tai hallintoprosesseihin ja tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun, kuin tässä selosteessa kuvattuihin ja yhtiön määrittämiin tarkoituksiin. Yhtiö velvoittaa heidät pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi.

Yhtiö käyttää tietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy tietoihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Yhtiö huolehtii siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Yhtiö säilyttää henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Soveltuvan lainsäädännön velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

Yhtiö pyrkii kohtuullisin keinoin pitämään sen hallussa olevat henkilötiedot täsmällisinä poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan ja niitä päivitetään sen mukaan, kuin rekisteröity ilmoittaa yhtiölle tietojen muuttumisesta.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jonka avulla arvioidaan henkilöön liittyviä ominaisuuksia. Yhtiön rekistereissä olevia tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä rekisteröityjen profiloimiseen.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Yhtiö kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan tai muulla tarkoitukseen soveltuvalla tavalla. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Yhtiö suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojaseloste on päivitetty 14.6.2018

Lahjakortti